Pytania i odpowiedzi

Cennik naszych zajęć znajdziesz tutaj:

W przypadku chęci uzyskania faktury VAT za zajęcia, usługi lub towary nabyte od PAARO, Rodzic / Opiekun obowiązany jest zgłosić fakt najpóźniej 3 miesiące od daty wykonania usługi.

Rodzic / Opiekun powinien zgłosić chęć otrzymania faktury VAT w formie pisemnej na adres siedziby PAARO lub adres mailowy faktury@paaro.pl wraz z wszelkimi danymi niezbędnymi do wystawienia faktury VAT.

Imię nazwisko Rodzica / Opiekuna, adres zamieszkania, imię nazwisko Dziecka, oraz wskazać Placówkę, do której Dziecko uczęszcza na Zajęcia.

Oczywiście, można zapisać dziecko na zajęcia przez cały rok szkolny.

Przy dopisanu dziecka na zajęcia w trakcie miesiąca opłata nie jest pomniejszana.

Płatność powinna odbywać się do 5 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy zgodnie z poniższymi danymi lub gotówką bezpośrednio do rąk Instruktora przed rozpoczęciem pierwszych Zajęć w danym miesiącu.

DANE DO PRZELEWU:
ING: 79 1050 1823 1000 0090 3271 5097
ODBIORCA: Niepubliczna Placówka Pozaszkolna „PAARO”
ul. Zwycięstwa 14/3 lok.30, 15-703 Białystok
TYTUŁEM: by ułatwić identyfikację płatności za Zajęcia prosimy o wpisanie:

numer telefonu + imię i nazwisko Dziecka + placówka + grupa

Dziecko można zapisać przez stronę internetową, klikając w przycisk poniżej:

Skontaktuj się z nami abyśmy mogli sprawdzić możliwości w Twojej okolicy

null     535 009 912
null     790 540 002
null    biuro@paaro.pl

O starcie zajęć zawsze informujemy drogą SMSową, na numer podany w liście zapisów.

Podpisanie umowy odbywa się przez akceptację regulaminu zajęć na naszej stronie internetowej, przesyłamy go również w wiadomości mailowej po zapisie dziecka.

Na zajęcia warto ubrać dziecko w elastyczne i wygodne ubranie oraz sportowe obuwie, by zadbać o jak największy komfort dziecka.

Najważniejsze jest by dziecko dobrze czuło się na naszych zajęciach, dlatego Rodzic / Opiekun może rozwiązać Umowę o udział w Zajęciach w każdym czasie ze skutkiem na koniec danego okresu rozliczeniowego, w którym złoży rezygnację, w formie pisemnej na adres siedziby PAARO lub adres mailowy zapisy@paaro.pl wskazując imię i nazwisko Dziecka oraz Placówkę i Grupę, do której Dziecko uczęszcza.