Ćwiczenia dla… mózgu, czyli Brain Gym na naszych zajęciach.

Badania dowodzą, że osoby ćwiczące systematycznie zestawami ćwiczeń Brain Gym osiągają zdumiewające efekty rozwijające określone zdolności i umiejętności. Dzieje się tak, kiedy mózg jest w stanie równowagi, co ożywia naturalne mechanizmy, przywracające harmonię funkcjonowania.

Ćwiczenia są opracowane w taki sposób, by wspierać korygowanie deficytów takich jak: nadpobudliwość, problemy z koncentracją i pamięcią, zaburzenia koordynacji ciała i umysłu oraz dysleksję.

Twórcą tej metody jest Paul Dennison. Jego zdaniem, wiele problemów intelektualnych i emocjonalnych w życiu człowieka wynika ze złego współdziałania półkul mózgowych i braku integracji między nimi.
By w pełni dostrzegać i prawidłowo odbierać otaczający nas świat, niezbędna jest spójność prawej i lewej półkuli mózgowej. Po wielu latach badań opracował zbiór najbardziej efektywnych ćwiczeń usprawniających proces nauki – nazwał je „Brain Gym”, czyli Gimnastyką Mózgu.

Ćwiczenia wywodzące się z metody Brain Gym stosowane na naszych zajęciach wspierają rozwój dziecka, ponieważ:

  • stymulują rozwój umiejętności szkolnych takich jak: uczenie się, czytanie, rozumienie i pisanie ze słuchu, pisanie twórcze lub likwiduje problemy w tym zakresie,
  • usprawniają zdolności matematyczne, proces przyswajania wiedzy i korzystania z zapamiętanych informacji,
  • rozwijają ruchowo,
  • poprawią postawę ciała i usprawnią jego funkcjonowanie,
  • stymulują pamięć krótko- i długotrwałą, koncentrację uwagi, spostrzeganie wzrokowe, umiejętność różnicowania i rozumienia symboli, umiejętność formułowania myśli oraz myślenie abstrakcyjne,
  • zwiększają motywację do nauki i dodaje energii do pracy i zabawy,
  • usprawniają zdolność widzenia przestrzennego, inteligencję wizualno-przestrzenną, umiejętność aktywnego słuchania i rozumienia tekstu mówionego,
  • redukują stres i uczą szybkiego rozluźniania się oraz cierpliwości,
  • wspierają utrzymanie równowagi psychicznej, pozytywnie wpływają na poczucie własnej wartości, lepszą organizację wewnętrzną i „komunikację ze sobą” i łatwość w porozumiewaniu się z innymi.

Brain Gym powstało w oparciu o założenie, że aby być twórczym, uczyć się i myśleć, dziecko potrzebuje być
w ruchu. Myślenie jest ściśle powiązane z ciałem, ponieważ ciało, poprzez wszystkie zmysły, dostarcza do mózgu bodźce z otoczenia.
Efektywność procesów uczenia się zależy w dużej mierze od ilości połączeń między lewą i prawą półkulą mózgu. Dzięki systematycznej pracy metodą Brain Gym zachodzą dość szybkie i długotrwałe zmiany, poprzez rzeczywiste budowanie powiązań nerwowych w obrębie mózgu i ciała.
W efekcie – uczenie przebiega szybciej, efektywniej i bezstresowo.

Spróbuj razem z nami!

Źródło:
http://malgorzataradomska.pl/metoda-brain-gym/
http://malgorzataradomska.pl/metoda-brain-gym/gimnastyka-mozgu-ruch-ktory-uczy-myslec/
https://domoweanioly.pl/brain-gym,s,22

[vc_empty_space height=”2rem”]

Polecane artykuły