Paaro

WPŁYW TAŃCA NA ROZWÓJ DZIECKA

Dodał: Admin | Dnia: 21/11/2016

Wpływ zajęć tanecznych na
wszeChstronny rozwój dziecka .


Katarzyna Szybowicz

 


Wiek przedszkolny to okres, w którym rozwój dziecka uwarunkowany jest jego aktywnością.
Wiadomo jest, iż dziecko od najwcześniejszych lat odczuwa potrzebę ruchu. Wyraża się to w jego
dążeniu do zabawy i tańca. Powszechnie znany jest również wpływ aktywności fizycznej na
prawidłowy rozwój ruchowy dziecka, połączenie tej aktywności z muzyką przynosi jeszcze więcej
korzyści.
Ćwiczenia taneczne wzmacniają układ mięśniowy dziecka, wspomagają jego koordynacje i
równowagę. Ruch przy muzyce pozytywnie oddziałuje na biologiczną sferę dziecka, na układy
krążenia, oddechowy, dokrewny, nerwowy, mięśniowy i kostno – stawowy. Ten rodzaj aktywności
ruchowej kształtuje sprawność motoryczną, prowadząc do harmonijnego rozwoju organizmu.
Angażowane są wszystkie partie mięśniowe i stawy, co ma wpływ na poprawę struktury mięśniowej,
oraz zwiększenie ruchomości w stawach.
Figury używane podczas zajęć tanecznych nadają ruchom dziecka precyzje, sprężystość i płynność.
Tańce i formy muzyczno – ruchowe kształtują prawidłową postawę. Są skutecznym środkiem
zapobiegania, zmniejszania a nawet likwidowania wad postawy takich jak np. skolioza, lordoza,
kifoza. Duże zaangażowanie emocjonalne w taniec uwalnia większy potencjał możliwości sił
ruchowych dzieci. Obecność podkładu muzycznego niweluje skutki fizycznego zmęczenia.
Jedną z podstawowych sfer rozwoju dziecka, na która znaczący wpływ mają zajęcia
muzyczne, jest sfera poznawcza oraz procesy myślenia. Mają one znaczący wpływ na kształtowanie
się uwagi –na jej podzielność, wspomaganie szybkość reagowania, gotowość.
W toku przyswajania rytmu dzieci poznają strukturę utworów. Potrafią odzwierciedlić ruchem tempo i
dynamikę melodii, dostrzegają różnice miedzy utworami powolnymi, statycznymi a utworami o
charakterze dynamicznym. Poprzez zrozumienie prostych zjawisk rytmicznych mogą przyswoić
również pewne niezrozumiałe początkowo dla nich pojęcia matematyczne takie jak wielokrotność,
całość lub część. Dzięki zajęciom ruchowo-muzycznym dzieci poznają i opanowują trudne dla nich do
zrozumienia stosunki między czasem a przestrzenią. W określonej przestrzeni, pokonują w rytm
muzyki, taktu, frazy dany odcinek: dwa razy szybciej, dwa razy wolniej.
Nie bez znaczenia jest również wpływ na rozwój pamięci dziecka, uczy się ono zapamiętywać
i odtwarzać dźwięki bądź ich grupy, zapamiętuję kroki i proste układy taneczne. Znaczący jest
również odbiór akustyczny przedmiotów i zjawisk, który łączy się nieodzownie z procesem
spostrzegania oraz ma wpływ na procesy myślenia wychowanka.
Rozwój sfery poznawczej dziecka można przedstawić również w aspekcie „estetycznym”. Kontakt ze
sztuką, w tym i muzyką, stanowi okazję do wzbogacenia sposobów myślenia muzyka sprzyja
poznawaniu przez dzieci i młodzież własnej psychiki, głównie uświadamianiu własnych przeżyć i
potrzeb emocjonalnych a także przeżyć i potrzeb rówieśników, w pewnym zakresie i psychiki
dorosłych.
Poszczególne partie lub rodzaje muzyki mają wpływ na sferę uczuciowa odbiorcy, oddziałują
na emocje i odczuwane nastroje. Ujawnia się wiec kolejna rola zajęć muzyczno-ruchowych, jaką jest
wpływ na sferę osobowości, uczuciową i społeczną dzieci.
Poprzez obserwacje stanów uczuciowych rówieśników bądź osoby dorosłej muzyka staję się środkiem
porozumiewania. Pozwala na poznanie się i zawiązanie więzi
z rówieśnikami. Wspólne zabawy i tańce rozwijają w dzieciach potrzeba wspólnego działania,
zwiększają karność i poczucie odpowiedzialności. Dzięki wspólnemu uczestnictwie
w tańcach tworzy się więź między ich uczestnikami, na którą wpływa nie tylko wspólna praca i nauka,
ale i wspólne odczuwanie rytmu oraz nastroju utworów.Nauce tańca towarzyszyć będzie również nauka savoir-vivre’u – zasady zachowania wobec
współtowarzyszy tańca- partnerów. Uczą poprawnych i kulturalnych relacji między dziewczynkami i
chłopcami, delikatności i uwagi wobec partnera, zważania na jego reakcje, ruch i tempo.
Zajęcia taneczne
Podczas rocznego planu zajęć tanecznych najlepiej połączyć kilka różnorodnych stylów tańca -
europejski, latynoski, nowoczesny oraz etniczny lub nawet orientalny. Program powinien zawierać
układy zarówno w parach jak i grupowe (w kole, w rozsypce). Na każdych zajęciach wprowadzamy
po dwa różnorodne style oraz dwa różne rodzaje układów.
Przed nauką danego rodzaju tańca warto wprowadzić dzieci w jego krótka historie lub
charakterystykę. Taka „ mała opowieść” o danym tańcu pomoże im w lepszym odbiorze utworu i w
łatwiejszym wcieleniu się w taneczną rolę. Naukę każdego układu rozkładamy na kilka zajęć w
zależności od trudności kroków i układu. Kroków danego tańca uczymy się w różnoraki sposób:
sami, z nauczycielem, partnerem lub grupach. Po nauce pewnej grupy układ ów tanecznych warto
zrobić kilkakrotnie zajęcia powtarzające nauczone tańce. Można przeprowadzić mini konkursy
taneczne lub zaproponować wspólne nagranie „teledysków” z poznanymi układami.
Każde zajęcia powinny rozpoczynać się ogólnorozwojową rozgrzewką. Dzieci rozgrzewają swoje
mięśnie od stóp po szyję, a następnie wykorzystując ćwiczenia izotermiczne i izotoniczne
rozgrzewamy stawy. Zasadniczym efektem rozgrzewki jest harmonijne i stopniowe przygotowanie
organizmu i jego poszczególnych układów narządów i organów do wysiłku. Rozgrzewka musi być
urozmaicona i pobudzać ćwiczących. Zadaniem ćwiczeń w rozgrzewce zredukowanie psychicznego
napięcia ćwiczących oraz uzyskanie jak najlepszego pozytywnego nastawienia. Ćwiczenia stosowane
w rozgrzewce powinny być znane dzieciom i proste w swej formie. Te stosowane podczas rozgrzewki
powinny być podobne w swej strukturze, rytmie i rodzaju zadań ruchowych do pierwszych ćwiczeń
głównej części zajęć.
Zajęcia warto wzbogacić o elementy muzykoterapii, o wykorzystanie relaksacyjnej roli muzyki. Po
skończonej nauce można odprężyć się i zrelaksować przy spokojnej muzyce. Można wykorzystać ten
czas na podsumowanie zajęć, na rozmowę na temat nastrojów
i doświadczeń dzieci związanych z minionymi zajęciami. Należy również dodawać szereg zabaw
tanecznych powtarzanych przy każdych zajęciach, które za każdym razem będą pewnego rodzaju
„nagrodą” za aktywny udział w zajęciach.
K.Szybowicz „Kropeczka” Bielsko- Biała« Wróć do wszystkich aktualności

Ostatnio na Facebooku

Ostatnio na Instagramie

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012
X

Sylwia (Sachajko) Świsłowska

Twórca Podlaskiej Akademii Aktywności i Rozwoju Osobistego Sylwia Świsłowska. Wielokrotna Mistrzyni Polski w Tańcu Orientalnym, 4 na Mistrzostwach Świata, gdzie zdobyła doświadczenie jako uczestnik oraz trener, absolwentka Szkoły Trenerów Metrum,gdzie zdobyła kompetencje i umiejętności pracy z grupą.
Sylwia posiada uprawnienia Animatora Czasu Wolnego oraz licencję instruktora Zumba® Fitness oraz Zumba Kids®. Obecnie jako instruktor uczy zarówno dzieci jak i dorosłych w białostockich i okolicznych przedszkolach oraz szkołach tańca.
Swoje umiejętności miała okazję zaprezentować także jako uczestnik programów telewizyjnych Got to Dance oraz Mam Talent.

Szczęśliwa Mama dwójki wspaniałych dzieci.

X

Urszula Figiel

Naukę tańca rozpoczęła w Zespole Pieśni i Tańca "Biebrza" w Goniądzu. Z biegiem czasu poszukiwała różnych stylów tanecznych bliskich jej sercu i zainteresowaniom. Flamenco, belly dance, bollywood, tańce cygańskie poznawała i doskonaliła w Białostockiej Rewii Tanecznej Rada Dance Art w Białymstoku. W trakcie pięciu lat współpracy z zespołem dawała pokazy na terenie całej Polski, gościnnie tańczyła na scenie z Ivanem Komarenko, oraz brała udział w programach telewizyjnych. Po ukończeniu magisterskich studiów pedagogicznych na UwB jej hobby związane z tańcem przerodziło się w pracę zawodową. Ukończyła dwuletni kurs instruktorski w dziedzinie tańca nowoczesnego, Kurs Instruktorski Zumba, Zumba Kids, a także I i II stopień instruktorskiego kursu z dziedziny tańca polskiego. W 2014 roku powróciła tam, gdzie jej przygoda z tańcem się rozpoczęła i jest kierownikiem Zespołu Pieśni i Tańca "Biebrza".

X

Barbara Kołaczyk

Przez 12 lat była tancerką oraz instruktorką w Studiu Tańca Sportowego Hokus. Należała do formacji tanecznej Hokus Dreams, która ma na swoim koncie wiele osiągnięć m. in. vice mistrzostwo świata formacji jazzowych w Veszprem na Węgrzech w 2011 roku.
Ukończyła dwuletni Kurs Instruktorski w dziedzinie tańca nowoczesnego, organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku. Absolwentka pedagogiki na UwB posiada uprawnienia Animatora Zabaw dla Dzieci oraz licencję instruktora Zumba® Fitness oraz Zumba Kids i OM Fitness dla Dzieci.
Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, biorąc udział w licznych szkoleniach i warsztatach. Taniec stał się jej życiową pasją, którą pragnie dzielić się z innymi.

X

Monika Przymierska

Technik geodeta. Od zawsze kocha sport. A Zumba stała się jej miłością od pierwszego zatańczenia. Wyznaję zasadę, że marzenia trzeba spełniać i nie można stać w miejscu dlatego postanowiła zostać Instruktorem Tańca dla Dzieci. Na jej zajęciach króluje dobra zabawa, śmiech i mnóstwo energii.

X

Natalia Fiedorczyk

Nauczycielka i logopeda w szkole podstawowej. Były trener piłki nożnej,a teraz Certyfikowany Instruktor Zumba Fitness i ZumbaKids. Praca z dziećmi to jej pasja, której poświęca się całkowicie. Na zajęciach z dziećmi jak i z dorosłymi przekazuje mnóstwo pozytywnej energii i uśmiechu, którym zaraża swoich uczestników. Stale się dokształca poprzez różnego rodzaju szkolenia.

X

Izabela Chwieduk

Uwielbia wszelkie formy aktywności fizycznej, kocha podróże, taniec, a jej miłością jest salsa liniowa. Praca jako Licencjonowany Instruktor ZumbaFitness & ZumbaKids łączy jej wszystkie zainteresowania co pozwala na większą satysfakcję z pracy. 

X

Barbara Silwonik

Praca z dziećmi zawsze była jej marzeniem a taniec pasją. Był to główny powód kształcenia się z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz animacji kultury z arteterapią. Zdobytą wiedzę wykorzystuje na swoich zajęciach, tak by wraz z umiejętnościami tanecznymi kształtować w dzieciach pozytywne myślenie i pewność siebie. Jej ciepła i troskliwa natura idzie w parze z nieznikajacym z twarzy uśmiechem i ogromnymi pokładami energii. Wierzy, że każdy z nas może przenieść przysłowiowe góry jeśli tylko tego chce!

X

Weronika Bieciuk

Certyfikowany Instruktor ZumbaFitness i ZumbaKids. Przygodę z tańcem zaczęła wstępując do zespołu cheerleaderek, mażoretek i tamburmajorek przy Miejskiej Orkiestrze Dętej. Przez 4 lata wraz z zespołem mażoretek osiągnęła liczne sukcesy w konkursach na szczeblu Polski i Europy.
Z wykształcenia mgr inż. gospodarki przestrzennej jednak praca z komputerem nie spełnia jej oczekiwań. 
Jej zajęcia wypełnione są energią i zabawą, a praca z dziećmi i każdych ich uśmiech liczy się dla niej najbardziej.

X

Joanna Żmiejko

Gdy w wieku 5 lat poszła na zajęcia baletowe od razu wiedziała, że taniec stanie się jej największą pasją. Harcerka i miłośniczka podróży, a także aktywności fizycznej. Na swoich zajęciach lubi wplatać te dwa elementy dlatego wszystkie zuchy ją uwielbiają.

X

Marlena Kowalewska

Magister wychowania fizycznego. Certyfikowany Instruktor Fitnesss. Posiada również certyfikat zajęć Korekcyjno-Kompensacyjnych. Zawsze ceni sobie zdobywanie nowych doświadczeń dlatego też aktywnie uczestniczy w szeregach szkoleń i kursów. Posiada m.in. kurs wychowawcy wypoczynku, oraz bierze udział w wielu warsztatach tanecznych. Na jej zajęciach króluje dobra zabawa, co świadczy o jej licznych grupach.
Jej poczucie humoru i energia sprawiają, że nikt z zajęć nie wychodzi ze smutną miną, a największym sukcesem dla niej jest to, gdy dzieci z zajęć wychodzą z uśmiechem na twarzy i z energią na cały dzień.
X

Agnieszka Drulla

Pasją do tańca zaraziła się na zajęciach prowadzonych przez Sylwię Świsłowską i od tamtej pory zakochała się w Zumbie i jest to jej sposób na życie. W pracy z dziećmi czuje się jak ryba w wodzie i czerpie z niej ogromną satysfakcję. Prywatnie jest mamą dwójki wspaniałych dzieci. Dodatkowo jest Instruktorem Jazdy Konnej.

X

Paulina Podbielska

Magister edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Od najmłodszych lat uczestniczyła na zajęcia tańca ludowego. Tam narodziła się jej pasja do aktywności fizycznej i dobrej zabawy. Współpraca z dziećmi od zawsze sprawiała jej przyjemność, dawała dużo satysfakcji i motywacji. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, biorąc udział w licznych szkoleniach i warsztatach. Posiada wiele uprawnień, m.in. jest Trenerem Umiejętności Społecznych Dzieci i Młodzieży, Wychowawcą Kolonijnym, Terapeutą Ręki i Animatorem Zabaw dla Dzieci. Ponadto prowadzi zajęcia taneczne dla dorosłych. Prywatnie interesuje się wizażem i kosmetyką. W tym kierunku posiada wykształcenie Technika Usług Kosmetycznych I i II stopnia oraz Wizażysty i Stylisty Akademii Make Up Art. Paulina to prawdziwy wulkan energii!

 

X

Katarzyna Kujawa

Przez 10 lat tancerka w Studiu Tańca Quadro, później Grow. Zdobyła wiele nagrod między innymi trzecie miejsce podczas Pucharu Polski w Inowrocławiu. Magister pedagogiki z specjalizacją opiekuńczo-wychowawczą na UWB oraz komunikacji wizerunkowej ze specjalizacją reklama na UWr. Koordynator ds. marketingu & social media w firmie Paaro.

X

Aleksandra Różańska

Przygodę z tańcem rozpoczęła już w wieku 6 lat. Od pierwszych zajęć wiedziała ze taniec towarzyszyć jej będzie przez życie. Kocha prace z dziećmi ! Zumba połączyła jej zamiłowanie do dzieci i tańca. Spełnia się zawodowo! Nieustannie uczestniczy w wielu szkoleniach i warsztatach tanecznych, by stawać się jeszcze lepszym instruktorem. Jej zajęcia są wulkanem energii, dobrej zabawy i pięknego uśmiechu.

X

Katarzyna Kisiel

Tańcem interesowała się już od najmłodszych lat, jednak po pierwszych zajęciach zumby wiedziała, że stanie się jej największą pasją, którą będzie dzielić się z innymi. Uwielbia taniec i pracę z dziećmi, co sprawia, że jej zajęcia to ogromna dawka pozytywnej energii i świetnej zabawy. Cały czas rozwija się biorąc udział w różnego rodzaju warsztatach tanecznych i szkoleniach. Z wykształcenia Magister Socjologii. Prywatnie miłośniczka muzyki oraz podróży.